Yushin Robot, 2010

Yushin Robot, 2010

ID: PE834 Category:
Add to Quote
Download Specs
Year

2010

Model

YAII-800LL-18

Payload

55 lbs

X-Axis

960 mm

Y-Axis

3000 mm

Z- Axis

3000 mm

Title

Go to Top